mardi, 17 juillet 2018

Parking “Privat Camionnetten”

Diddelenger Gemengerot vum 13.07.2018

Nodeems, eise Conseiller Yves Jadin, am Gemengerot vum 16.03.2018 de Schäfferot nach emol op de Parkproblem vu private Camionnetten, iwwert eng offiziell Fro, opmierksam gemaach huet, ass am leschte Gemengerot vum 13.07.2018 déi néideg Modifikatioun vum Verkéiersreglement gestëmmt ginn.

Vill Diddelenger, déi esou eng “Camionnette” hunn wäerten elo zefridde sinn!

Eng gutt a konstruktiv Oppositiounsaarbecht vun déi Lénk!

Les autres sections

Photos

no images were found